Kompani Raande-Vo

Det djupt mänskliga i bländande dans /Nerikes Allehanda

Återigen denna befriande och sensuella känsla av ett ordlöst språk som orden aldrig skulle kunna ersätta /Bohuslänningen

Som koreograf söker jag ett uttryck med rik förgrening av associationer, ett uttryck som når bortom orden, till skikt inom oss som orden inte kan ersätta. Jag vill fånga det undermedvetna, kroppsminnets skuggor och ljus. Här ger koreografin form åt tankar och känslor. Jag vill att ni ser dansen med er kropp mot bakgrund av era egna kroppsminnen – era erfarenheter i vardagen.

Som koreograf finns en stark vilja att dela ett utlämnande och en önskan att bli emottagen.

Varmt välkomna till Kompani Raande-Vo! /Lena Josefsson

Lena Josefsson låter oss ana en mild galenskap, en scenens och poesins verklighet där allt kan vara möjligt hur obegriplit det än tycks vara /DN